PROGRAMA
SIMIL

Un projecte desenvolupat per:

 

El Programa Simil és una iniciativa que fomenta el diàleg entre ciència i política, buscant incidir en el territori. L'objectiu del programa és proveir suport científic independent en les àrees d'ecologia i transició ecològica.

 

Busquem empoderar les administracions locals i regionals amb eines per desenvolupar polítiques més efectives basades en l'evidència científica, la innovació i la sostenibilitat.

SIMIL I

L'edició del 2023, centrada en la gestió de residus orgànics municipals, neix del projecte Science Meets Regions (Joint Research Center de la Commissió Europea).

I ACTUALMENT...

Durant els anys 2024 i 2025, posem en marxa dues noves edicions del Programa SIMIL abordant noves temàtiques, en el marc del projecte ENGAGEgreen (Erasmus+).

El programa SIMIL, de emparellament entre científics i representants polítics, ha estat pensat per aportar suport científic independent al desenvolupament de polítiques públiques en l'àmbit local i regional

 

A través d'un diàleg bidireccional, aquest programa intentarà compartir eines, coneixement i exemples pràctics d'iniciatives en marxa per buscar solucions basades en evidències i coneixement científic als problemes i reptes concrets del territori. Al mateix temps, els investigadors tindran l'oportunitat d'involucrar-se en la realitat política del seu entorn i identificaran necessitats cap a les quals dirigir la seva tasca investigadora.

Cada participant rebrà un programa fet a mida i totalment gratuït que es basarà en el contacte directe amb investigadors, de cara a la resolució dels desafiaments i problemàtiques detectades al territori. Des del Centre Tecnològic BETA portarem a terme els emparellaments, assignant investigadors a cada perfil i elaborant un pla d'abordatge dels desafiaments i oferint solucions innovadores i assessorament científic.                  

El programa SIMIL, d'emparellaments entre la ciència i les polítiques públiques, estarà compost per:                   

(i) Sessions presencials amb investigadors per al plantejament de reptes al territori, l'intercanvi de coneixement i la resolució de dubtes;              
(ii) Diverses sessions, presencials i virtuals, de treball per a la creació conjunta de solucions adaptades a les necessitats de cada grup de professionals;              
(iii) Visites presencials per conèixer experiències i iniciatives implementades amb èxit en la matèria abordada per l'edició vigent del programa SIMIL. També es farà una visita al centre de recerca BETA.              
(iv) Seguiment continu i comunicació directa entre investigador - científic;              
(v) Esdeveniment final on s'exposaran les conclusions i es lliurarà un informe tècnic per ajudar a la presa de decisions.                  

Els participants també seran convidats a altres esdeveniments, workshops i reunions que tinguin lloc al CT BETA i que es puguin considerar d'interès per als reptes plantejats pel participant. A més, es faran propostes de nous vincles ciència-polítiques públiques als participants amb altres centres de recerca amb els quals el CT BETA es troba treballant, fomentant la creació de xarxes duradores d'intercanvi.
Actualment ens trobem immersos en la fase inicial de la nostra segona edició del programa SIMIL. Després d'haver pensat juntament amb els diferents actors i participants de la primera edició la nova edició, obrim la fase de sol·licituds. En aquesta, podran apuntar-se els actors polítics interessats i es duran a terme els emparellaments científics-polítics. Amb això, donarem inici al SIMIL II, AIGUA: Usos, accés i gestió en contextos de crisi hídrica, que es desenvoluparà fins als primers mesos de 2025.
No t'ho imagines com? Fes una ullada a la nostra primera edició i observa els exemples concrets, de les accions portades a terme des de l'administració pública i generades a partir d'aquesta connexió entre el món polític i l'acadèmic.              

Aquest programa d'assessorament científic no té cap cost per als participants.

Ens dirigim als professionals de les administracions públiques: representants polítics, tècnics de medi ambient i assessors polítics de Catalunya (1). També a aquells que estiguin involucrats, d'alguna manera, en la presa de decisions des de l'administració pública. El perfil dels participants va des de tècnics i professionals municipals, passant per regidors locals i responsables polítics.

Qualsevol persona vinculada a la política i l'administració pública podrà participar en el programa. El nombre de participants està limitat a 24 places, amb l'objectiu d'oferir un suport individualitzat.

Nosaltres serem els encarregats de construir el pont entre els participants i científics i acadèmics, principalment del Centre Tecnològic BETA.

 

A més del nivell regional (1), les noves edicions incorporaran dos nivells: l'estatal (2) i el transnacional (3).              
 

Després de la primera edició del programa, augmentem el nostre abast a diferents zones de la Península Ibèrica i la regió del Mediterrani (2). Comptarem amb responsables de polítiques públiques de llocs concrets, que podran compartir coneixements i aprenentatge amb els participants de la regió catalana. Si és el teu cas i estàs interessat, contacta per formar part.

 

El programa SIMIL també s'està articulant transnacionalment, per la qual cosa, en el marc del projecte ENGAGEgreen, es buscarà generar vincles ciència-polítiques públiques a nivell europeu

 

La nostra experiència ens ha permès treballar en la millora dels programes d'emparellaments ciència-política. La segona edició del programa SIMIL inclourà els següents enfocaments:
  • Territori.
  • Mirada integral.
  • Coproduït.
  • Transmissors.
  • Involucrament dels actors.

Accedeix a continuació a la informació més detallada d'aquestes novetats en el nostre programa SIMIL II.

SIMIL II

AIGUA:

Usos, accés i gestió en
contextos de crisi hídrica

FINANÇAT
PER
FINANÇAT PER
PROJECTE
FINANÇAT PER
2023 a
2026

EDICIÓ 2023

SIMIL I

Gestió de Residus
Orgànics Municipals
a Catalunya Central

EDICIÓ 2023

FINANÇAT PER
Joint
Research
Center

EDICIÓ 2025

SIMIL III

Tens alguna
preferència?
Fes-nos-ho saber!

EDICIÓ 2025

FINANÇAT
PER
FINANÇAT PER
PROJECTE
PROJECTE
2023 a
2026

COM VA SER LA PRIMERA EDICIÓ DEL SIMIL?

DESCARREGA L'INFORME FINAL DE L'EDICIÓ 2023